دلتنگیهایم... عــشــق ما فروردینی ها فــقــط عــزیزم و دوســـتت دارم نــیــســــت عشق فروردینی اینه که تو هر شرایطی باهاش باشیم , حتی اگه نفهمه... تولدوبم:90/10/20 tag:http://hiblogname.mihanblog.com 2017-07-26T02:03:37+01:00 mihanblog.com خیلی وقته نیومدم 2017-05-19T10:36:21+01:00 2017-05-19T10:36:21+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/279 حسام سلام دوستان عزیز خیلی خیلی وقته به وبم سر نزدمحالتون خوبه؟خوشین؟منم خوبم وسالمدلم خیلی تنگیده براتون.ایدی تلگرام رو میزارم خوشحال میشم بیاین بحرفیم باهمhesam07 به امید خدا خوش باشین باهم وسالم وسلامت وغمها بدور باشه.امین حالتون خوبه؟خوشین؟منم خوبم وسالم
دلم خیلی تنگیده براتون.ایدی تلگرام رو میزارم 
خوشحال میشم بیاین بحرفیم باهم
hesam07
 به امید خدا خوش باشین باهم وسالم وسلامت وغمها بدور باشه.امین
]]>
انهدام 2015-05-24T06:54:57+01:00 2015-05-24T06:54:57+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/278 حسام این روزها اینگونه ام ،‌ببین:دستم، چه كند پیش می رود،‌انگارهر شعر باكره ای را سروده ام پایم چه خسته می كشدم ،‌گوئیكت بسته ا زخَم هر راه رفته ام                                     تا زیر هركجاحتی شنوده ام هربار شیون تیر خلاص را □    ای دوست این روزها با هركه دوست می این روزها 
اینگونه ام ،‌ببین:
دستم، چه كند پیش می رود،‌انگار
هر شعر باكره ای را سروده ام 
پایم چه خسته می كشدم ،‌گوئی
كت بسته ا زخَم هر راه رفته ام 
                                    تا زیر هركجا

حتی شنوده ام 
هربار شیون تیر خلاص را 

    
ای دوست 
این روزها 
با هركه دوست می شوم احساس می كنم
آنقدر د وست بوده ایم كه دیگر 
                                     وقت خیانت است 

 

انبوه غم حریم و حرمت خود را
از دست داده است 
دیریست هیچ كار ندارم 
                            مانند یك وزیر

وقتی كه هیچ كار نداری
تو هیچ كاره ای
من هیچ كاره ام : یعنی كه شاعرم 
گیرم از این كنایه هیچ نفهمی


این روزها 
اینگونه ام :
فرهاد واره ای كه تیشه ی خود را
                                           گم كرده است 


آغاز انهدام چنین است 
اینگونه بود آغاز انقراض سلسله ی مردان
یاران
وقتی صدای حادثه خوابید
برسنگ گور من بنویسید:
- یك جنگجو كه نجنگید
                     اما ...، شكست خورد ]]>
تقدیم به عشق گمشده 2015-04-07T09:14:27+01:00 2015-04-07T09:14:27+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/277 حسام حس غریبی   با حال عجیبی   "  دلم تنگته "پر از عشق و عادت بدون حسادت   "دلم تنگته"گله بی گلایه بدون کنایه               " دلم تنگته "پر از فکر رنگی یه جور قشنگی       "دلم تنگته"دلم تنگه تنگه واسه خاطراتت که کهنه نمیشندلم تنگه تنگه برای یه لحظه کنار تو بودنیه شب شد هزار شب که خاموشو خوابن چراغای روشن من دلشکسته با این فکر خسته   "دلم حس غریبی   با حال عجیبی   "  دلم تنگته "

پر از عشق و عادت بدون حسادت   "دلم تنگته"

گله بی گلایه بدون کنایه               " دلم تنگته "

پر از فکر رنگی یه جور قشنگی       "دلم تنگته"

دلم تنگه تنگه واسه خاطراتت که کهنه نمیشن

دلم تنگه تنگه برای یه لحظه کنار تو بودن

یه شب شد هزار شب که خاموشو خوابن چراغای روشن

 من دلشکسته با این فکر خسته   "دلم تنگته"

با چشمای نمناک ترو ابریو پاک      "دلم تنگته" 

ببین که چه ساده بدون اراده         "دلم تنگته"

مث این ترانه چقدر عاشقانه         "دلم تنگته"

چقدر منتظر شم که شاید ازاین عشق سراغی بگیری /کجا کی کدوم روز منو با تمام دلت می پذیری

                                       دلم تنگته ...

]]>
تو...... 2014-06-25T12:23:03+01:00 2014-06-25T12:23:03+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/276 حسام وقتی كه می رفتی، بهار بود تابستان كه نیامدی، پاییز شد پاییز كه برنگشتی، پاییز ماند زمستان كه نیایی ،پاییزمی ماند تو را به دل پاییزی ات فصلها رابه هم نریز

وقتی كه می رفتی، بهار بود

 

تابستان كه نیامدی، پاییز شد

 

پاییز كه برنگشتی، پاییز ماند

 

زمستان كه نیایی ،پاییزمی ماند

 

تو را به دل پاییزی ات

 

فصلها رابه هم نریز

]]>
" ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺑﺎ ﺧﺮ ! " 2014-05-21T15:30:08+01:00 2014-05-21T15:30:08+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/275 حسام ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺭﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﮔﺬﺭ ﺑﻮﺩﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﺮ ﺑﻮﺩﺍﺯ ﺧﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻬﺮ ﺑﻮﺩﭼﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﺧﺮﯼ ﺭﻫﺎ ﮐﻦﺁﺩﻡ ﺷﻮ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺎﮐﻦﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻭ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻦﺯﺧﻢ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﻭﺍ ﮐﻦﺧﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ ﻭ ﻫﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻭﺣﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩﯾﻢﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﯾﺎ ﻭ ﻣﮑﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢﺭﺍﺿﯽ ﭼﻮ ﺑﻪ ﺭﺯﻕ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮﺩﯾﻢﺍﺯ ﺳﻔﺮﮤ ﮐﺲ ﻧﺎﻥ ﻧﻪ ﺭﺑﻮﺩﯾﻢﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﺸﺪ ﺧﺮﯼ ﺭﺍ؟ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺮﺩ ﺯ ﺗﻦ ﺳﺮﯼ ﺭﺍ؟ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻓﺮﻭﺷﺪ ؟ﯾﺎ ﺑﻬﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻠﻖ ﮐﻮﺷﺪ ؟ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺷﻮﻩ ﺧﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﺮ
ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺭﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﮔﺬﺭ ﺑﻮﺩ
ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﺮ ﺑﻮﺩ

ﺍﺯ ﺧﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻬﺮ ﺑﻮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ
ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﯽ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﺧﺮﯼ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ
ﺁﺩﻡ ﺷﻮ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺎﮐﻦ

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻭ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ
ﺯﺧﻢ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﻭﺍ ﮐﻦ

ﺧﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ ﻭ ﻫﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻭﺣﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ

ﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩﯾﻢ
ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﯾﺎ ﻭ ﻣﮑﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ

ﺭﺍﺿﯽ ﭼﻮ ﺑﻪ ﺭﺯﻕ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮﺩﯾﻢ
ﺍﺯ ﺳﻔﺮﮤ ﮐﺲ ﻧﺎﻥ ﻧﻪ ﺭﺑﻮﺩﯾﻢ

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﺸﺪ ﺧﺮﯼ ﺭﺍ؟
ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺮﺩ ﺯ ﺗﻦ ﺳﺮﯼ ﺭﺍ؟

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻓﺮﻭﺷﺪ ؟
ﯾﺎ ﺑﻬﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻠﻖ ﮐﻮﺷﺪ ؟

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺷﻮﻩ ﺧﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﯿﻤﺎﻥ؟
ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺩ ﻧﺎﻥ؟

ﺧﺮ ﺩﻭﺭ ﺯ ﻗﯿﻞ ﻭ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺎﺭﻭ ﺯﺩﻧﺶ ﻣﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ

ﺧﺮ ﻣﻌﺪﻥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻤﺎﻝ ﺍﺳﺖ
ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺖ ﺯ ﺧﺮ ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ

ﺗﺰﻭﯾﺮ ﻭ ﺭﯾﺎ ﻭ ﻣﮑﺮ ﻭ ﺣﯿﻠﻪ
ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺷﺪﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﯾﻠﻪ

ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺨﻨﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺍﺳﺖ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺯ ﺁﺩﻣﯽ ﺳﺮﯼ ﺗﻮ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﺮﯼ ﺗﻮ

ﺑﻨﺸﺴﺘﻢ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ
ﺑﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ

ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺮﯾﺖ
ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﯿﺖ...!!!!!(wink)(yummi)(teeth)
]]>
دعاکنین.... 2014-05-13T15:52:42+01:00 2014-05-13T15:52:42+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/273 حسام ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ... ﺍﺳﻤﺶ ﻋﻠﯿـــــــــﻪ ، ۲ ﺳﺎﻟﺸﻪ ﻃﻔﻠﯽ ... ﭼﺸﻢ ﭼﭙﺶ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪﻩ … ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻣﻮﺭ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺪﺧﯿﻢ ﺩﮐﺘﺮﺍ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺏ ﺯﯾﺮ ﭼﺸﻤﺸﻮ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﻭ ﺍﻟّﺎ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰﺵ ﻭ ﺯﺑﻮﻧﻢ ﻻﻝ ﻣﯿﮑﺸﺘﺶ ﺍﻣّﺎ ﺍﮔﻪ ﺁﺏ ﺯﯾﺮ ﭼﺸﻤﺶُ ﺑﮑﺸﻦ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﯼ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ … ﺭﻓﻘﺎ،ﺧﻮﺍﻫﺮﺍ،ﺑﺮﺍﺩﺭﺍ ﻋﺎﺟﺰﺍﻧﻪ ﺍﺯﺗﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺷﻔﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ … ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭﯼ ﻧﻤﯿﺮﻩ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻣﯿﺸﻢ ﺍﮔﻪ “ﻫـــﻤــــﺘـــــﻮﻥ ” ﺑﺎﺯﻧﺸﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻦ ﻭﺍﺳﺶ ... ﺧﺪﺍﻳﻴﺶ ﺩﻋﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺰﺍﺭﻳﺪ ﺗﻮ ﻭﺑﺘﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﺪ

ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ...

ﺍﺳﻤﺶ ﻋﻠﯿـــــــــﻪ ، ۲ ﺳﺎﻟﺸﻪ ﻃﻔﻠﯽ ...

ﭼﺸﻢ ﭼﭙﺶ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪﻩ … ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻣﻮﺭ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺪﺧﯿﻢ ﺩﮐﺘﺮﺍ

ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺏ ﺯﯾﺮ ﭼﺸﻤﺸﻮ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﻭ ﺍﻟّﺎ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰﺵ ﻭ

ﺯﺑﻮﻧﻢ ﻻﻝ ﻣﯿﮑﺸﺘﺶ ﺍﻣّﺎ ﺍﮔﻪ ﺁﺏ ﺯﯾﺮ ﭼﺸﻤﺶُ ﺑﮑﺸﻦ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﯼ

ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

ﺭﻓﻘﺎ،ﺧﻮﺍﻫﺮﺍ،ﺑﺮﺍﺩﺭﺍ ﻋﺎﺟﺰﺍﻧﻪ ﺍﺯﺗﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭﺍﺳﻪ

ﺷﻔﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ …

ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭﯼ ﻧﻤﯿﺮﻩ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻣﯿﺸﻢ ﺍﮔﻪ

“ﻫـــﻤــــﺘـــــﻮﻥ ” ﺑﺎﺯﻧﺸﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﻋﺎ

ﮐﻨﻦ ﻭﺍﺳﺶ ...

ﺧﺪﺍﻳﻴﺶ ﺩﻋﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺰﺍﺭﻳﺪ ﺗﻮ ﻭﺑﺘﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ

ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﺪ ﭘﺎﻛﺶ ﻛﻨﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻭﺑﻼﮔﺎﻣﻮﻥ ﺭﺑﻄﻲ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﯾﺎ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﻗﺸﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ

ﻧﺰﺍﺭﻳﻤﺶ ﻭ ﻳﻪ ﺑﭽﻪ ۲ ﺳﺎﻟﻪ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺤﺮﻭﻡ

ﻛﻨﻴﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺪﺍ ﺩﻋﺎ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻛﻨﻪ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻳﻪ

ﺍﺩﻡ ﻣﺘﺤﻮﻝ ﺑﺸﻪ ﺧﻮﺍﻫــــــــــــــــــــــــــــﺸﺎ

]]>
آقایان بخوانند؛ زنان به این جملات نیاز دارند! 2014-05-04T16:00:53+01:00 2014-05-04T16:00:53+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/271 حسام آقایان محترم شاید ندانید که یک جمله ساده چقدر می تواند روی زندگی مشترک تان تاثیر بگذارد و اعتماد همسرتان به شما و زندگی مشترک تان را بیشتر کند. اگر از آن دسته مردهایی هستید که فکر می کنند، جملات اهمیتی ندارد و تنها چیزی که مهم است درون شماست، کاملا در اشتباهید. تا زمانی که با این احساسات درونی تان جمله ای نسازید و همسرتان را از آن ها با خبر نکنید، هیچ اتفاق خوبی در زندگی مشترک تان نخواهد افتاد. اگر هم از اهمیت این جملات باخبرید اما نمی دانید چه بگویید و از کجا شروع کنید، بهتر است از این توصیه ها آقایان محترم شاید ندانید که یک جمله ساده چقدر می تواند روی زندگی مشترک تان تاثیر بگذارد و اعتماد همسرتان به شما و زندگی مشترک تان را بیشتر کند. اگر از آن دسته مردهایی هستید که فکر می کنند، جملات اهمیتی ندارد و تنها چیزی که مهم است درون شماست، کاملا در اشتباهید. تا زمانی که با این احساسات درونی تان جمله ای نسازید و همسرتان را از آن ها با خبر نکنید، هیچ اتفاق خوبی در زندگی مشترک تان نخواهد افتاد. اگر هم از اهمیت این جملات باخبرید اما نمی دانید چه بگویید و از کجا شروع کنید، بهتر است از این توصیه ها کمک بگیرید و با دنیای زنان آشنا تر شوید. باید باور کنید که دنیای ذهنی زنان و مردان تفاوت زیادی دارد و اگر می خواهید همسرتان را خوشحال کنید باید به دنیایش وارد شوید و او را به شیوه خودش آرام و شاد کنید.


● چقدر زیبایی

زن ها دوست دارند ظاهرشان را ستایش کنید و گاهی به آن ها بگویید که چه چهره زیبا یی دارند. حتی اگر همسر شما واقعا به این زیبایی نباشد از این که گمان کند در نظر شما این طور به نظر می رسد، احساس غرور خواهد کرد. البته بی گدار به آب نزنید و بدون آن که برای حرف تان دلیلی داشته باشید او را ستایش نکنید. چون درست در زمانی که به همسرتان می گویید، چقدر زیبا هستی… او دلیل شما را خواهد پرسید و خواهد گفت از چه نظر؟ پس سعی کنید برای این ادعای تان جزئیاتی را هم مطرح کنید و به این فکر کنید، چه چیز در او زیباتر است و بعد سراغ تعریف کردن بروید. 

● تو خیلی خاصی 

این که همسر شما بشنود که او فردی بی همتاست و هیچ زن دیگری نمی توانسته شما را به این اندازه خوشبخت کند، یک حس فوق العاده به او می دهد. زن ها دوست دارند، بدانند که با تمامی گزینه های دیگری که شاید همسرشان به آن ها برای ازدواج درنظر داشته فرق می کنند و آن ها ویژگی هایی دارند که از نظر شوهرشان در هیچ کدام از زن های دور بر هم وجود ندارد. شما باید این خاص بودن را به او گوشزد کنید و بگویید که کدام یک از ویژگی های همسرتان بیش از دیگر ویژگی ها، شما را تحت تاثیر قرار داده. این موضوع نه تنها حس خوب مورد توجه قرار گرفتن و قدردانی شما را به او می دهد بلکه باعث می شود که او تمرکز بیشتری روی ویژگی های مثبتش داشته باشد و برای پررنگ کردن شان تلاش کند. زن ها دوست دارند از شوهرشان بشنوند که پر از صفات مثبت هستند و این که همسرشان به دلیل همین صفات به آن ها افتخار می کند. 

● با تو بودن بی نظیر است… 

زن ها دوست دارند، همسرشان به رابطه ای که دارد افتخار کند و به دلیل آرامشی که در این رابطه دارد هم از آن ها قدردانی کند. این قدردانی ممکن است به شکل های مختلفی صورت بگیرد. مثلا وقتی مردی زودتر از سر کار می آید و به همسرش می گوید، دوست داشتم امروز بیشتر کنار تو باشم یا این که دوست دارم وقتم را بیشتر با تو بگذرانم و باقی مانده کارهایم را هم کنار تو انجام دهم می تواند یک حس فوق العاده را در زنان ایجاد کند. با شنیدن این قدردانی ها زن برای بیشتر درک کردن همسرش تلاش خواهد کرد و برای این که همسرش در ساعات بیشتری که در خانه است آرامش داشته باشد و این اتفاق را تکرار کند، مصمم تر خواهد شد. آن ها از این تصور که مردشان دوست دارد ساعتی از روز را تنها کنار او و تنها برای استفاده از وقت ۲نفره شان مشخص می کند بیش از هر چیزی خوشحال می شوند. 

● دوستت دارم 

اگر می خواهید همسرتان از این که دوستش دارید مطمئن شود چاره ای جز گفتن این حرف ندارید اما مهم تر از گفتن این حرف ها عملکرد شماست. زن ها دوست دارند عشق تان را با کارهای تان نشان دهید. دادن یک شاخه گل، یک هدیه بی مناسبت، پیامک های احوالپرسی طول روز و خیلی کارهای ساده دیگر می تواند تاثیر خاصی روی رابطه شما بگذارد و این زندگی را در چشم همسرتان افتخار آمیزتر کند اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود، شما باید مراقب تمام حرف هایی که میان تان رد و بدل می شود باشید و فکر نکنید کلمات تاثیر چندانی ندارند. مهم تر از همه این که باید مراقب قول هایی که به همسرتان می دهید باشید. گرچه پاسخ مثبت شما به خواسته های همسرتان می تواند او را خوشحال کند اما عمل نکردن به وعده های کوچک و بزرگ تان مشکل را چند برابر خواهد کرد و تاثیری منفی روی نگاه همسرتان به شما و رابطه خواهد گذاشت. 

● متاسفم 

برای زن ها مهم ترین اتفاقی که می تواند بعد از یک دعوا یا دلخوری پیش بیاید، شنیدن عذرخواهی مردشان است. آن ها دوست دارند تاسف واقعی شما را ببینند و بعد از این دلخوری ها مورد دلجویی قرار گیرند. غرورتان را کنار بگذارید و اگر اشتباه کرده اید قبل از توضیح دادن دلایل تان از او عذر خواهی کنید. این که شما بدون گفتن این که پشیمانید شروع به توضیح دادن و دلیل تراشی کنید می تواند ناراحت کننده ترین واکنش بعد از دعوا برای یک زن باشد. پس اگر نمی خواهید اوضاع را از این که هست خراب تر کنید با یک جمله ای که از ته دل می گویید همه چیز را رو به راه کنید؛ بگویید: ببخشید و متاسفم! 

● همه چیز را درست می کنم 

حتی اگر یک سوپرمن نباشید باید بتوانید به همسرتان اطمینان دهید که همه چیز تحت کنترل است و تا زمانی که در کنارش هستید نمی گذارید زندگی تان را چیزی تهدید کند. گرچه شما با رفتارهای تان باید این اطمینان را در او ایجاد کنید اما در لحظاتی که او از ته دل غمگین است و احساس اضطراب می کند باید این جمله جادویی را به کار ببرید و به او آرامش دهید. اگر فکر می کنید فراهم کردن امکانات زندگی برای شاد کردن همسرتان کافی است اشتباه می کنید. ایجاد احساس آرامش و اطمینان و گاهی بیان کردن این جملات او را بسیار آرام تر و اعتمادش به زندگی مشترک تان را هم بیشتر خواهد کرد. 

● بیا صحبت کنیم 

اگر همسرتان مدتی است که ناراحت یا پریشان است اما توضیحی در این مورد به شما نمی دهد، باید خودتان پیش قدم شوید. شاید او مشکل بزرگی دارد که گفتنش برایش آسان نیست و شاید هم منتظر جرقه ای از طرف شماست. یادتان نرود که هیچ ناراحتی بی دلیل نیست و این که شما از کنار این پریشانی ها بگذرید و آن ها را جدی نگیرید، می تواند همسرتان را ناراحت تر از آنچه هست کند و حتی گاهی زندگی مشترک تان را هم زیر سوال ببرد. پس بعد از هر دلخوری که بین تان پیش می آید یا حتی زمانی که می بینید رفتار همسرتان تغییر کرده اما دلیلش را نمی دانید، به او پیشنهاد گفت وگو دهید و حتی اگر از این گفت وگو طفره رفت برایش توضیح دهید که شنیدن حرف ها و احساساتش چقدر برای شما اهمیت دارد و چقدر برای بهتر کردن زندگی مشترک تان اشتیاق دارید. ]]>
اینوهم خانوماهم اقایون بخوانند حتما 2014-05-02T18:16:25+01:00 2014-05-02T18:16:25+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/270 حسام ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﻨﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ﻫﺮﯾﮏ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ،ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ : ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭﺷﺖ . ﺩﻭﻣﯽﮔﻔﺖ : ﻗﺪﯼ ﺑﻠﻨﺪ .ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ : ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ !…ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ، ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﯿﻔﺶ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ،ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻫﺎﺑﺴﯿﺎﺭ ﻟﻮﮐﺲ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ ، ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ،ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﯾﮏﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﭼﯿﺰﯼﺭﯾﺨﺖ .ﺭﻭ ﺑﻪﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻫﺮ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ،ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺳﻔﺎﻟﯽﺁﺑﯽ ﮔﻮﺍﺭﺍ، ﺷﻤﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﻟﯿﻮﺍﻥﺳﻔﺎﻟﯽ ﺭﺍ !ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ : ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ؟ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖﺩﺭﻭﻥ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ :

ﺑﻨﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ﻫﺮﯾﮏ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ،

ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ : ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭﺷﺖ . ﺩﻭﻣﯽﮔﻔﺖ : ﻗﺪﯼ ﺑﻠﻨﺪ .

ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ : ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ !…

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ، ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﯿﻔﺶ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ،ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻫﺎ

ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻟﻮﮐﺲ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ ، ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ،ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﯾﮏ

ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﭼﯿﺰﯼﺭﯾﺨﺖ .

ﺭﻭ ﺑﻪﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻫﺮ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ،

ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺳﻔﺎﻟﯽﺁﺑﯽ ﮔﻮﺍﺭﺍ، ﺷﻤﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﻟﯿﻮﺍﻥﺳﻔﺎﻟﯽ ﺭﺍ !

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ : ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ؟
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖﺩﺭﻭﻥ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺭﺍﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ،

ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺑﯽ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺷﺪ .


ﺣﯿﻒ ﮎ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﺩﻣﺎ ﺩﯾﺮ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﻪ ...

ادمها باظاهرهمدیگه زندگی نمیکنند 


]]>
نگار 2014-05-01T16:30:54+01:00 2014-05-01T16:30:54+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/269 حسام نگار تازه خیز من کجایی آی کجایی؟به چشمام سرمه ریز من کجایی آی کجایی؟نفس بر سینه ی عاشق رسیده آی رسیدهدم مردن عزیز من کجایی آی کجایی؟بمیرم تا تو چشم تر نبینیشرارِ آه پر آذر نبینیچنان از آتش عشقت بسوزم که از من رنگ خاکستر نبینیبه واللهِ که جانانم تویی توبه سلطان عرب آی جانم تویی توتو دوری از برم دل در برم نیستهوای دیگری اندر سرم نیستنگار تازه خیز من کجایی آی کجایی؟به چشمام سرمه ریز من کجایی آی کجایی؟نفس بر سینه ی عاشق رسیده آی رسیدهدم مردن عزیز من کجایی آی کجایی؟دم مردن عزیز من کجایی آی کجایی نگار تازه خیز من کجایی آی کجایی؟
به چشمام سرمه ریز من کجایی آی کجایی؟
نفس بر سینه ی عاشق رسیده آی رسیده
دم مردن عزیز من کجایی آی کجایی؟

بمیرم تا تو چشم تر نبینی
شرارِ آه پر آذر نبینی
چنان از آتش عشقت بسوزم 
که از من رنگ خاکستر نبینی

به واللهِ که جانانم تویی تو
به سلطان عرب آی جانم تویی تو

تو دوری از برم دل در برم نیست
هوای دیگری اندر سرم نیست

نگار تازه خیز من کجایی آی کجایی؟
به چشمام سرمه ریز من کجایی آی کجایی؟
نفس بر سینه ی عاشق رسیده آی رسیده
دم مردن عزیز من کجایی آی کجایی؟
دم مردن عزیز من کجایی آی کجایی؟ ]]>
دوست دارم 2014-04-29T14:29:38+01:00 2014-04-29T14:29:38+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/268 حسام دارم از تو دور میشم داره تنها میشه قلبممیدونم نبودن تو جونمو میگیره کم کمچیزی از تنم نمونده بعد دل شکستن تویه اتاق ساکت و سرد منو فکر رفتن تومنو فکر رفتن تودوست دارم دوست دارم هنوز عشق منیمیدونم منو از یاد می بری بهونه ی نفس کشیدنم توییدوست دارم تو قلب من فقط تویی♫♫♫دارم از یاد تو میرم بی تو هر لحظه میمیرمته زندگیم همین جاست بدون اینو که میمیرممیگم عاشق تو هستم بی تو آروم نمی گیرم دارم از تو دور میشم داره تنها میشه قلبم

میدونم نبودن تو جونمو میگیره کم کم

چیزی از تنم نمونده بعد دل شکستن تو

یه اتاق ساکت و سرد منو فکر رفتن تو

منو فکر رفتن تو

دوست دارم دوست دارم هنوز عشق منی

میدونم منو از یاد می بری بهونه ی نفس کشیدنم تویی

دوست دارم تو قلب من فقط تویی

♫♫♫

دارم از یاد تو میرم بی تو هر لحظه میمیرم

ته زندگیم همین جاست بدون اینو که میمیرم

میگم عاشق تو هستم بی تو آروم نمی گیرم


]]>
تنهابهونه زندگی 2014-04-25T16:13:59+01:00 2014-04-25T16:13:59+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/267 حسام سلام بهونه قشنگ من برای زندگی ، آره ، بازم منم ، همون دیوونه همیشگیفدای مهربونیات ، چه میکنی با سرنوشت ... !!!!؟؟؟؟ دلم واست تنگ شده بود این نامه را واست نوشتم ....حال منو اگه بخوای ، رنگ گلای قالیه ، جای نگاهت بدجوری تو صحن چشمام خالیهابرا همه پیش منن ، اینجا هوا پر از غمه ، از غصه هام هر چی بگم ، جون خودت بازم کمهدیشب دلم گرفته بود ، رفتم کنار آسمون فریاد زدم یا تو بیا ، یا منو پیشت برسونفدای تو ، یه وقت شبا بی خوابی خستت نکنه ، غم غریبی عزیزم زرد و شکستت نکنهچادر شب لطیفتو از روت شبا پس ن سلام بهونه قشنگ من برای زندگی ، آره ، بازم منم ، همون دیوونه همیشگی

فدای مهربونیات ، چه میکنی با سرنوشت ... !!!!؟؟؟؟ دلم واست تنگ شده بود این نامه را واست نوشتم ....

حال منو اگه بخوای ، رنگ گلای قالیه ، جای نگاهت بدجوری تو صحن چشمام خالیه

ابرا همه پیش منن ، اینجا هوا پر از غمه ، از غصه هام هر چی بگم ، جون خودت بازم کمه

دیشب دلم گرفته بود ، رفتم کنار آسمون فریاد زدم یا تو بیا ، یا منو پیشت برسون

فدای تو ، یه وقت شبا بی خوابی خستت نکنه ، غم غریبی عزیزم زرد و شکستت نکنه

چادر شب لطیفتو از روت شبا پس نزنی ، تنگ بلور آبتو ، یه وقت نا غافل نشکنی

اگه واست زحمتی نیست ، بر سر عهدمون بمون ، من تو را سپردمت دست خدای مهربون

راستی  دیروز بارون اومد ، من و خیالت تر شدیم ، رفتیم تو قلب آسمون ، با ابرا همسفر شدیم

از وقتی رفتی آسمونمون پر کبوتره ، زخم دلم خوب نشده از وقتی رفتی ، بدتره .....

فدای تو ، نمیدونی ، بی تو چه دردی کشیدم ، حقیقتو واست بگم ،به آخر خط رسیدم

نمیدونی چقدر دلم تنگه برای دیدنت ، برای مهربونیات ؛ نوازشات ، بوسیدنت

به خاطرت مونده یکی همیشه چشم براهته ، یه قلب تنها و کبود هلاک یه نگاهته

من میدونم ، من میدونم ، همین روزا عشق من از یادت میره ، بعدش خبر میدن بیا که داره دوستت میمیره ....

عکسای نازنین تو با چند تا گل کنارمه ، یه بغض کهنه چند روزه دائم در انتظارمه

تنها دلیل زندگی با یه غمی دوست دارم ، داغ دلم تازه میشه اسمتو وقتی میارم

وقتی تو نیستی چه کنم با این دل بهونه گیر ، مگه نگفتم چشماتو ، از چشم من هیچوقت نگیر ...

دلم میخواد یه چیزی را بدونی ، دلم میخواد یه چیزی را بدونی ، دیگه نه عاشقی ، نه مهربونی

میگم شبا ستاره ها ، تا میتونن دعات کنن ، نورشونا بدرقه پاکی خنده هات کنن

تنها دلیل زندگی ،

 با یه غمی دوست دارم

                               با یه غمی دوست دارم

                                                            با یه غمی دوست دارم

                                                                                               ....

]]>
امده ام ولی....... 2014-04-25T15:54:20+01:00 2014-04-25T15:54:20+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/266 حسام سلاموقت همه بخیروخسته نباشیدازچندوقت پیش تازه امشب تونستم واردوبم بشم اخه نمیدونم چی شده بودکه همیشه خطامیدادونمیتونستم واردبشم /اومدم ویه کمکی گردگیری کردم ومطلبی نوشتم یاکپی کردمولی یه اتفاق افتادکه خیلی ناراحتم کردبه هرجاسرزدم دیدم اپ نیستننمیدونم چی شده یعنی همه دوستام دیگه نمیان وب؟؟؟امیدوارم دوستام به وبشون سربزنندوجواب کامنتهاموبدن/خیلی دوستون دارم/به قول مجریها تادرودی دیگربدرود/خطاب به رضا/داداش کامنتتوخوندم ولی حواسم نبودحذفش کردمبزنگ وقت همه بخیروخسته نباشید
ازچندوقت پیش تازه امشب تونستم واردوبم بشم اخه نمیدونم چی شده بودکه همیشه خطامیدادونمیتونستم واردبشم /اومدم ویه کمکی گردگیری کردم ومطلبی نوشتم یاکپی کردمولی یه اتفاق افتادکه خیلی ناراحتم کردبه هرجاسرزدم دیدم اپ نیستننمیدونم چی شده یعنی همه دوستام دیگه نمیان وب؟؟؟امیدوارم دوستام به وبشون سربزنندوجواب کامنتهاموبدن/خیلی دوستون دارم/به قول مجریها تادرودی دیگربدرود/خطاب به رضا/داداش کامنتتوخوندم ولی حواسم نبودحذفش کردمبزنگ
]]>
زمین خورده 2014-04-25T15:51:49+01:00 2014-04-25T15:51:49+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/265 حسام آنقدر زمین خورده ام که بدانمبرای برخاستننه دستی از برونکه همتی از درونلازم استحالا اما...نمی خواهم برخیزمدر سیاهی این شب بی ماهمی خواهم اندکی بیاسایمفردافردابرمی خیزموقتی که فهمیده باشم چرازمین خورده ام... آنقدر زمین خورده ام که بدانم

برای برخاستن

نه دستی از برون

که همتی از درون

لازم است

حالا اما...

نمی خواهم برخیزم

در سیاهی این شب بی ماه

می خواهم اندکی بیاسایم

فردا

فردا

برمی خیزم

وقتی که فهمیده باشم چرا

زمین خورده ام...

]]>
از...... 2014-04-25T15:45:24+01:00 2014-04-25T15:45:24+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/264 حسام از روزهای رفته نگوروزهای مانده را تعریف کنبا چند ماه خداحافظی کنمبه چند خورشید سلامتا بیایی .... ؟! از روزهای رفته نگو

روزهای مانده را تعریف کن

با چند ماه خداحافظی کنم

به چند خورشید سلام

تا بیایی .... ؟!

]]>
به همه دانشجوهاتبریك میگم این روز رو 2013-12-07T14:51:25+01:00 2013-12-07T14:51:25+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/258 حسام عـاشـق اون لـحـظـه ام کـه اسـتاد درسـو مـیده و آخـرش میـگه فـهـمیـدین؟ مـا هـم با احساس خـودبـاوری تـمـام ، سر تـکون مـیدیم و میگیم آره… استادهـم تـوی دلـش میـگه آرهحالت چشم هنگام درس دادن استاد :(-.-) (-.-) (-.-) (-.-)وقتى استاد خبر امتحان رو میده :(O.o) (O.o) (O.o)موقع امتحان :(←.←)(→.→)(←.←)(→.→)وقتى استاد سر جلسه حواسشو جمع میکنه برای مچگیرى :(↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓)وقتى نمره ها رو میزنن :(⊙⌒⊙)(⊙⌒⊙)(⊙⌒⊙)
عـاشـق اون لـحـظـه ام کـه اسـتاد درسـو مـیده و آخـرش میـگه فـهـمیـدین؟ مـا هـم با احساس خـودبـاوری تـمـام ، سر تـکون مـیدیم و میگیم آره… استادهـم تـوی دلـش میـگه آره
حالت چشم هنگام درس دادن استاد :
(-.-) (-.-) (-.-) (-.-)
وقتى استاد خبر امتحان رو میده :
(O.o) (O.o) (O.o)
موقع امتحان :
(←.←)(→.→)(←.←)(→.→)
وقتى استاد سر جلسه حواسشو جمع میکنه برای مچگیرى :
(↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓)
وقتى نمره ها رو میزنن :
(⊙⌒⊙)(⊙⌒⊙)(⊙⌒⊙)
]]>
به همه دانشجوهاتبریك میگم این روز رو 2013-12-07T14:40:10+01:00 2013-12-07T14:40:10+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/255 حسام عـاشـق اون لـحـظـه ام کـه اسـتاد درسـو مـیده و آخـرش میـگه فـهـمیـدین؟ مـا هـم با احساس خـودبـاوری تـمـام ، سر تـکون مـیدیم و میگیم آره… استادهـم تـوی دلـش میـگه آرهحالت چشم هنگام درس دادن استاد :(-.-) (-.-) (-.-) (-.-)وقتى استاد خبر امتحان رو میده :(O.o) (O.o) (O.o)موقع امتحان :(←.←)(→.→)(←.←)(→.→)وقتى استاد سر جلسه حواسشو جمع میکنه برای مچگیرى :(↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓)وقتى نمره ها رو میزنن :(⊙⌒⊙)(⊙⌒⊙)(⊙⌒⊙)
عـاشـق اون لـحـظـه ام کـه اسـتاد درسـو مـیده و آخـرش میـگه فـهـمیـدین؟ مـا هـم با احساس خـودبـاوری تـمـام ، سر تـکون مـیدیم و میگیم آره… استادهـم تـوی دلـش میـگه آره
حالت چشم هنگام درس دادن استاد :
(-.-) (-.-) (-.-) (-.-)
وقتى استاد خبر امتحان رو میده :
(O.o) (O.o) (O.o)
موقع امتحان :
(←.←)(→.→)(←.←)(→.→)
وقتى استاد سر جلسه حواسشو جمع میکنه برای مچگیرى :
(↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓)
وقتى نمره ها رو میزنن :
(⊙⌒⊙)(⊙⌒⊙)(⊙⌒⊙)
]]>
به همه دانشجوهاتبریك میگم این روز رو 2013-12-07T14:37:29+01:00 2013-12-07T14:37:29+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/253 حسام عـاشـق اون لـحـظـه ام کـه اسـتاد درسـو مـیده و آخـرش میـگه فـهـمیـدین؟ مـا هـم با احساس خـودبـاوری تـمـام ، سر تـکون مـیدیم و میگیم آره… استادهـم تـوی دلـش میـگه آرهحالت چشم هنگام درس دادن استاد :(-.-) (-.-) (-.-) (-.-)وقتى استاد خبر امتحان رو میده :(O.o) (O.o) (O.o)موقع امتحان :(←.←)(→.→)(←.←)(→.→)وقتى استاد سر جلسه حواسشو جمع میکنه برای مچگیرى :(↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓)وقتى نمره ها رو میزنن :(⊙⌒⊙)(⊙⌒⊙)(⊙⌒⊙)
عـاشـق اون لـحـظـه ام کـه اسـتاد درسـو مـیده و آخـرش میـگه فـهـمیـدین؟ مـا هـم با احساس خـودبـاوری تـمـام ، سر تـکون مـیدیم و میگیم آره… استادهـم تـوی دلـش میـگه آره
حالت چشم هنگام درس دادن استاد :
(-.-) (-.-) (-.-) (-.-)
وقتى استاد خبر امتحان رو میده :
(O.o) (O.o) (O.o)
موقع امتحان :
(←.←)(→.→)(←.←)(→.→)
وقتى استاد سر جلسه حواسشو جمع میکنه برای مچگیرى :
(↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓)
وقتى نمره ها رو میزنن :
(⊙⌒⊙)(⊙⌒⊙)(⊙⌒⊙)
]]>
خدایا 2013-08-01T15:54:24+01:00 2013-08-01T15:54:24+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/252 حسام دلتنگ که میشوی......گوش ها منتظر شنیدن صدایت هستند و چشمها بی قرار دیدن لبخندتو تو مشوش درپی یافتن خلوتگاهیحتی شده برروی جدول های کنار خیابان ، یا نه گوشه سجاده ات وحالا خروش سوال های بی مصرف وخفقان توانگاربا خود زمزمه می کنیخدایا چرا مرا لال آفریدی!!؟؟هیس....... دادگاه جنسش رسمیست ولی حکمش قدیمیصبر صبر صبر دلتنگ که میشوی......
گوش ها منتظر شنیدن صدایت هستند و چشمها بی قرار دیدن لبخندت
و تو مشوش درپی یافتن خلوتگاهی
حتی شده برروی جدول های کنار خیابان ، یا نه گوشه سجاده ات 
وحالا خروش سوال های بی مصرف وخفقان تو
انگاربا خود زمزمه می کنی
خدایا چرا مرا لال آفریدی!!؟؟
هیس....... دادگاه جنسش رسمیست ولی حکمش قدیمی

صبر صبر صبر ]]>
درد ودل 2013-06-12T08:01:41+01:00 2013-06-12T08:01:41+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/251 حسام سلام دوستای خوب وبا وفای خودم .. دوست دارم هرکسی مشکلی داشت بتونم مشکلشوحل کنم واسه همین یه وب زدم بعنوان دردودل  اونجا مشکلتونو عنوان میکنید من ودوستانی که بهم سر میزنند تاجایی که بتونیم راهنمایی میکنیم تامشکلتون حل بشه  وسعی میکنم علاج واقعه قبل از اتفاق بشه واونایی که مثلا میخوان بایکی رابطه دوستی واسه ازدواج داشته باشن اونا رواز عواقب ومشکلاتی که احتمال داره به سرشون بیاد مطلع میکنیم.امیدوارم مفیدواقع بشه.یاحق  به تو. آره به خود خودت... 2013-05-31T06:47:16+01:00 2013-05-31T06:47:16+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/250 حسام رفت؟ به سلامت!من خدانیستم بگویم صدباراگرتوبه شکستی بازآی...آنکه رفت به حرمت آنچه باخودمی برد حق بازگشت ندارد!رفتنش مردانه نبود لااقل مردباشدوبرنگردد!خط زدن بر من پایان من نیست،آغاز بی لیاقتی اوست...!  رفت؟ به سلامت!
من خدانیستم بگویم صدباراگرتوبه شکستی بازآی...
آنکه رفت به حرمت آنچه باخودمی برد حق بازگشت ندارد!
رفتنش مردانه نبود لااقل مردباشدوبرنگردد!
خط زدن بر من پایان من نیست،
آغاز بی لیاقتی اوست...!  ]]>
حلالم کن/ 2013-03-28T02:28:52+01:00 2013-03-28T02:28:52+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/248 حسام حلالم کنحلالم کن دارم میرمحلالم کن دارم میرمچه قدر این لحظه دلگیرهگناهی گردنم نیستهمش تقصیر تقدیرهپر از بغزم پر از گریهپر از تلخی و شیرینیحلالم کن دارم میرممنو هر گز نمیبینیحلالم کن اگه دستام به دستای تو عادت کردببین دنیای عاشق کش به ما خیانت کردکلاف آرزوها چرا هیچکی نمی بافهبرای ما دو تا عاشق جدایی دور از انصافهتو رویای منی امامن از کابوس لبریزمچه مظلومانه می باریچه مظلومانه می ریزنگام کن لحظه ی زنده نفسچه تلخه هم و خوشیچه وحشتناک دلکندنچه سخته فراموشی حلالم کن

حلالم کن دارم میرم

حلالم کن دارم میرم

چه قدر این لحظه دلگیره

گناهی گردنم نیست

همش تقصیر تقدیره

پر از بغزم پر از گریه

پر از تلخی و شیرینی

حلالم کن دارم میرم

منو هر گز نمیبینی

حلالم کن اگه دستام به دستای تو عادت کرد

ببین دنیای عاشق کش به ما خیانت کرد

کلاف آرزوها چرا هیچکی نمی بافه

برای ما دو تا عاشق جدایی دور از انصافه

تو رویای منی اما

من از کابوس لبریزم

چه مظلومانه می باری

چه مظلومانه می ریز

نگام کن لحظه ی زنده نفس

چه تلخه هم و خوشی

چه وحشتناک دلکندن

چه سخته فراموشی


]]>
دانلود اهنگ زیبای پرکن جامم ای ساغی.تقدیم به همه عاشقا 2013-03-18T04:19:42+01:00 2013-03-18T04:19:42+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/247 حسام پرکن جامم ساغی


پرکن جامم ساغی


]]>
دوستدارم 2013-03-15T18:33:34+01:00 2013-03-15T18:33:34+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/246 حسام دارم از تو دور میشم داره تنها میشه قلبم میدونم نبودن تو جونمو میگیره کم کم چیزی از تنم نمونده بعد دل شکستن تو یه اتاق ساکتو سرد منو فکر رفتن تو منو فکر رفتن تو دوست دارم،دوست دارم هنوز عشق منی میدونم منو از یاد میبری بهونه ی نفس کشیدنم توییدوست دارم،تو قلب من فقط تویی دوست دارم دوست دارم هنوز عشق منی میدونم منو از یاد میبری دوست دارم تو قلب من فقط تویی دارم از یادتو میرم بی تو هر لحظه میمیرم ته زندگیم همین جاست بدون اینو که میمیرم میگم عاشق تو هستم بی تو آروم نمیگیرم دار دارم از تو دور میشم
داره تنها میشه قلبم


میدونم نبودن تو
جونمو میگیره کم کم
چیزی از تنم نمونده
بعد دل شکستن تو
یه اتاق ساکتو سرد
منو فکر رفتن تو
منو فکر رفتن تو


دوست دارم،دوست دارم هنوز عشق منی


میدونم منو از یاد میبری
بهونه ی نفس کشیدنم تویی

دوست دارم،تو قلب من فقط تویی
دوست دارم
دوست دارم هنوز عشق منی
میدونم منو از یاد میبری


دوست دارم
تو قلب من فقط تویی
دارم از یادتو میرم
بی تو هر لحظه میمیرم
ته زندگیم همین جاست


بدون اینو که میمیرم
میگم عاشق تو هستم
بی تو آروم نمیگیرم

دارم از یادتو میرم
بی تو هر لحظه میمیرم
ته زندگیم همین جاست
بدون اینو که میمیرم
میگم عاشق تو هستم
بی تو آروم نمیگیرم
دوست دارم

دوست دارم هنوز عشق منی
میدونم منو از یاد میبری
بهونه نفس کشیدنم تویی
دوست دارم...

]]>
این اردک نیست یه فرشتست 2013-03-12T08:00:25+01:00 2013-03-12T08:00:25+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/245 حسام چقد قشنگه این تصویرارک زیباوفداکار. همنوعش نیست ولی  اینجوری باتقلاداره غذای خودشوبه اونامیده کاش ادما باهمنوع خودشون اینجوری بودن واقعازیباست چقد قشنگه این تصویرارک زیباوفداکار. همنوعش نیست ولی  اینجوری باتقلاداره غذای خودشوبه اونامیده کاش ادما باهمنوع خودشون اینجوری بودن واقعازیباست
]]>
متن اهنگ مجرم شهیادبه همراه دانلود 2013-03-12T06:47:31+01:00 2013-03-12T06:47:31+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/244 حسام من که این اهنگوخیلی دوست دارم امیدوارم شماهاهم دوسش داشته باشیندانلوددانلوداهنگتو اینجایی کنار من ولی با گریه مأنوسی به ظاهر با منی اما داری تنهایی می پوسی به ظاهر با منی اما چشات بارونی و شرجی چرا هیچوقت نفهمیدم تو از من داری می رنجی؟ خبر داری از احساسم که به عشق تو محکومه تو چشمای من مجرم همیشه ترس معلومه مجرم منم که زندگیت کنار من تباه شد عذاب تو برای من شبیه یک گناه شد منو ببخش مقصرم دوباره اشتباه شد از این احساس بیزاری با این دیوونه درگیری دارم از دست میرم چون داری داری از دست

من که این اهنگوخیلی دوست دارم امیدوارم شماهاهم دوسش داشته باشیندانلود

دانلوداهنگ

تو اینجایی کنار من ولی با گریه مأنوسی
به ظاهر با منی اما داری تنهایی می پوسی
به ظاهر با منی اما چشات بارونی و شرجی
چرا هیچوقت نفهمیدم تو از من داری می رنجی؟
خبر داری از احساسم که به عشق تو محکومه
تو چشمای من مجرم همیشه ترس معلومه
مجرم منم که زندگیت کنار من تباه شد
عذاب تو برای من شبیه یک گناه شد
منو ببخش مقصرم دوباره اشتباه شد

از این احساس بیزاری با این دیوونه درگیری
دارم از دست میرم چون داری داری از دست من میری
در و دیوار این خونه به گریه متکی میشه
من و این خونه حرفامون داره با هم یکی میشه
مجرم منم که زندگیت کنار من تباه شد
عذاب تو برای من شبیه یک گناه شد
منو ببخش مقصرم دوباره اشتباه شد
مجرم منم که زندگیت کنار من تباه شد
عذاب تو برای من شبیه یک گناه شد
منو ببخش مقصرم دوباره اشتباه شد


]]>
جاده 2013-03-11T19:32:52+01:00 2013-03-11T19:32:52+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/243 حسام اینورِ جاده منم، اونورِ جاده توییاونکه غمگینه منم، اونی که شاده توییاینور جاده منم، که دوباره گم شدماونور جاده تویی، مثِ تکرار خودممن نگاهم به توئه، تو نگاهت به کجاس؟روبرو دوراهیه، بگو راهت به کجاس؟واسه تو چه راحته، که بدون من بریحتی وقتی می دونی، که خودت مقصریواسه من سخته چقدر، باور فاصله مونوقتی از حرفای هم، سر میره حوصله موندیگه حتی نمی خوای، کم کنی فاصله رونگرانتم ولی، نمیشه بگم نروتو داری میری و من، گیرِ این خاطره هامداره باورم میشه، که دیگه نیستی باهاماینور جاده هنوز، زیر سایه ی شبهاونور ج اینورِ جاده منم، اونورِ جاده تویی
اونکه غمگینه منم، اونی که شاده تویی

اینور جاده منم، که دوباره گم شدم
اونور جاده تویی، مثِ تکرار خودم

من نگاهم به توئه، تو نگاهت به کجاس؟
روبرو دوراهیه، بگو راهت به کجاس؟

واسه تو چه راحته، که بدون من بری
حتی وقتی می دونی، که خودت مقصری

واسه من سخته چقدر، باور فاصله مون
وقتی از حرفای هم، سر میره حوصله مون

دیگه حتی نمی خوای، کم کنی فاصله رو
نگرانتم ولی، نمیشه بگم نرو

تو داری میری و من، گیرِ این خاطره هام
داره باورم میشه، که دیگه نیستی باهام

اینور جاده هنوز، زیر سایه ی شبه
اونور جاده ولی، همه چی مرتبه!

من به تو نمی رسم، خیلی از من جلویی
اینور جاده منم،‌ اونور جاده تویی
]]>
تجربه تلخ یک دختر ۱۶ ساله 2013-02-16T09:37:52+01:00 2013-02-16T09:37:52+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/241 حسام سلام دوستان امروز توی یه وبلاگی داستانی روخوندم که نظرموبه خودش جلب کرد/داستانی که میتونم به جرات بگم توی زندگیه شما یادوستان ویافامیلتون این اتفاق تلخ افتاده/منم این داستان روتوی وبم قراردادم تا شاید بتونم اگاهی به بعضی ازشمابدم وامیدوارم این تجربه تلخ هرگزبراتون اتفاق نیفته وشماهم قول بدین که این داستان روبرای کسانی تعریف کنیدکه توی این راه بن بست هستن/ظاهرادمها با باطنشون خیلی فرق داره در محوطه اداره آگاهی نیروی انتظامی، دختر و پسر جوانی توسط مأموری به یکی از شعبه های آگاهی هدایت

سلام دوستان امروز توی یه وبلاگی داستانی روخوندم که نظرموبه خودش جلب کرد/داستانی که میتونم به جرات بگم توی زندگیه شما یادوستان ویافامیلتون این اتفاق تلخ افتاده/منم این داستان روتوی وبم قراردادم تا شاید بتونم اگاهی به بعضی ازشمابدم وامیدوارم این تجربه تلخ هرگزبراتون اتفاق نیفته وشماهم قول بدین که این داستان روبرای کسانی تعریف کنیدکه توی این راه بن بست هستن/ظاهرادمها با باطنشون خیلی فرق داره

در محوطه اداره آگاهی نیروی انتظامی، دختر و پسر جوانی توسط مأموری به یکی از شعبه های آگاهی هدایت می شدند. آثار ترس در چهره پسر مشخص بود، و التهاب و شرم در رفتار دخترک دیده می شد. در حرکات آنان دقیق شدم. دخترک سعی می کرد از جوانک فاصله بگیرد، در حالت او تنفر پیدا بود. ولی پسر جوان می کوشید خود را بی تفاوت نشان دهد.

چند لحظه در کنار آنها حرکت کردم. فهمیدم که بحث بر سر اختلافی بود که بین دختر و پسر رخ داده است. وقتی از قضیه پرسیدم؛ دخترک شانزده ساله، داستان زندگی خودش را چنین تعریف نمود:

]]>
پای ادمی در میان است؟ 2013-01-31T08:53:09+01:00 2013-01-31T08:53:09+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/238 حسام تـو حوای من شدیاجیرت کرده ام برای تمام نوشته هایم اگر پای ادمی در میان است ،سیب روی طاقچه را بردار و بـرو ....!!!؟
تـو حوای من شدی

اجیرت کرده ام برای تمام نوشته هایم 

اگر پای ادمی در میان است ،

سیب روی طاقچه را بردار و بـرو ....!!!؟
]]>
دلتنگ 2013-01-30T08:51:33+01:00 2013-01-30T08:51:33+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/237 حسام هنوز هم ،گاهی دلتنگ میشومنه برای تو...برای آن کسی که فکر میکردم تو بودی! هنوز هم ،

گاهی دلتنگ میشوم

نه برای تو...

برای آن کسی که فکر میکردم تو بودی!

]]>
عشق... 2013-01-29T08:48:59+01:00 2013-01-29T08:48:59+01:00 tag:http://hiblogname.mihanblog.com/post/236 حسام عشق...با هم صعود کردن نیست...عشق در وقت سقوط با هم بودن است...!!!
عشق...

با هم صعود کردن نیست...


عشق در وقت سقوط با هم بودن است...!!!
]]>